YALIN Analiz Hizmetleri A.Ş.
Filters
Search

Halı Kilim Testleri

7 Kasım 2020 tarihli 31297 sayılı resmi gazetede yayınlanan BAZI TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/18),kısa bir süre sonra 30 Aralık 2020 tarihli 31350 sayılı resmi gazetede yayınlanan BAZI TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/18)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/26) ile uygulamaları kolaylaştıracak bazı değişiklikler yapıldı.

İlgili tebliğide GTİP kodları verilen ve Gümrük Tarife Pozisyonunda yer kaplaması adıyla geçen ürünlerde Azo Boyar Madde testi zorunluluğu getirilmiştir. Türlü elyaf kompozisyonuna sahip her türden halı, kilim vb. ürünler renk çeşitliliğine göre test edilip, uygun raporlandıktan sonra, test raporları TAREKS başvurusu sırasında yüklenecek evraklar arasında yer alır.

Çeşitli motiflere sahip halılar, mümkün olduğunca, üst kısımlardan kesilerek, renkleri ayrı ayrı Azo Boyar Madde işlemine alınır. Mümkün olduğu durumlarda, örneğin dokuma kilimlerde, her iplik tek tek sökülerek farklı renkteki iplikler birbirinden ayrılarak Azo Boyar Madde testine alınır.

Azo Boyar Madde testinin sonuçlarının uygunluğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, 23 Haziran 2017 Tarih ve 30105 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ile belilrlenir. Bu yönetmelikte EK-17A’da azo boyar maddeler kısıtlı kimyasallar olarak listelenmiştir ve limiti kg başına 30 mg’dır. (30ppm)

Halı, Kilim vb, ürünlerinizi İthalat öncesinde, üreticiden numune miktarında temin edip Yalın Analiz Laboratuvarımıza test ettirmeniz, gümrükleme sırasında karşınıza çıkabilecek riskleri minimize eder. Uygunluğundan emin olduğunuz ürünü ithal eder ve T.C. Ticaret Bakanlığı TAREKS başvurusu sırasında sunduğunuz uygun test raporu sayesinde ürünlerinizi ayrıca gözetim ya da test işlemine alınmadan gümrüklemesini yapabilirsiniz.

Tüm farklı elyaf içeriğindeki yer kaplamalarının test edilmesi gibi, deri ürünlerin yer kaplaması olarak kullanıldığı durumlarda da Azo Boyar Madde testi deri kısımlara da aşağıda verilen Derilerde Azo Boyar Madde Tayini testleri ile gerçekleştirilir.

Test işlemlerinde analizi edilecek moleküller ve CAS numaraları aşağıda verilmiştir. Toplamda 22 yasaklı Azo Boyar Madde listelenmiştir.

 

 

 

Azo Boyar Madde test yöntemlerinin standart metotları aşağıdaki gibidir.

  •          TS EN ISO 14362-1 - Tekstil - Azo boyar maddelerden türetilen belirli aromatik aminlerin tayini için yöntemler - Bölüm 1: Liflerde ekstraksiyon yapılarak ve yapılmadan elde edilebilen belirli azo boyar maddelerin kullanımının tespiti
  •          TS EN ISO 14362-3 -  Tekstil - Azo boyar maddelerden türetilen belirli aromatik aminlerin tayini için yöntemler - Bölüm 3: 4-aminoazobenzen açığa çıkarabilen belirli azo boyar maddelerin kullanımının tespiti
  •          TS EN ISO 17234-1 - Deri - Boyalı derilerde bazı azo boyar maddelerinin tayini için kimyasal deneyler - Bölüm 1:Azo boyar maddelerden elde edilen aromatik aminler için tayin
  •          TS EN ISO 17234-2                 Deri - Boyalı derilerde belirli azo boyar maddelerin tayini için kimyasal deneyler - Bölüm 2: 4-aminoazobenzen tayini

 

Yasaklı aminler listesi şöyledir;

SIRA NO             REFERANS STANDART                                   CAS NO

1                            4-Aminobiphenyl                                            92-67-1

2                            Benzidine                                                           92-87-5

3                            4-chloro-o-toluidine                                      95-69-2

4                            2-naphthlamin                                                 91-59-8

5                            o-aminoazotoluene                                       97-56-3

6                            2-amino-4-nitro toluene                              99-55-8

7                            4-Chloroaniline                                                106-47-8

8                            2,4-diaminoanisole                                        615-05-4

9                            4,4-diaminodiphenylmethane                   101-77-9

10                         3,3-Dichlorobenzidine                                   91-94-1

11                         3,3-Dimethoxybenzidine                             119-90-4

12                         3,3-Dimethylbenzidine                                 119-93-7

13                         4,4-methylenedi-o-toluidine                      838-88-0

14                         p-cresidine                                                        120-71-8

15                         4,4-Methylene-bis(2-chloraniline)           101-14-4

16                         4,4-oxydianiline                                               101-80-4

17                         4-thiodianiline                                                  139-65-1

18                         o-toluidine                                                        95-53-4

19                         2,4-toluendiamine                                         95-80-7

20                         2,4,5-Trimethylaniline                                   137-17-7

21                         o-Anisidine                                                        90-04-0

22                         4-aminoazobenzene                                     60-09-3