YALIN Analiz Hizmetleri A.Ş.
Filters
Search

Şapka, Eldiven, Kemer vb. Giyim Aksesuarları Testleri

7 Kasım 2020 tarihli 31297 sayılı resmi gazetede yayınlanan BAZI TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/18), kısa bir süre sonra 30 Aralık 2020 tarihli 31350 sayılı resmi gazetede yayınlanan BAZI TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/18)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/26) ile uygulamaları kolaylaştıracak bazı değişiklikler yapıldı.

İlgili tebliği kapsamında 01 Mart 2021 tarihinden itibaren, tebliğ ekinde verilen GTİP kodlarına ait ürünlerin ithalatı sırasında istenilen evraklar arasında, ürünün Azo Boyar Madde test raporu da yer almaktadır. İthalatı yapılacak olan, eldiven, şapka, çorap, kemer vb. birçok ürün Azo Boyar Madde içermemeli ve test raporu uygun olmalıdır.

Yukarıda bahsedilen giyim ve tekstil aksesuarları genellikle tekstil, deri veya suni deri içerikli olabilir. Tüm bu malzemeler renk çeşitliliğinde Azo Boyar Madde testine tabi tutulmalı ve sonuçları KKDİK yönetmeliğinin belirlediği gerekliliklere uygun olmalıdır.

Azo Boyar Maddeler KKDİK yönetmeliği EK17A’da yer almaktadır. Yönetmelik bu testin hangi standartlarda yapılması gerektiğinin bilgisini verirken, yasaklı tüm Azo Boyar Maddeleri de listelemiştir.

Tebliğde listelenen bu tekstil aksesuarları ürünleri, ithalat öncesinde Azo Boyar Madde testi yapılması ithalatta karşılaşılacak birçok riski uzak tutmanızda yardımcı olur. T.C. Ticaret Bakanlığı yayınladığı, 2021/18 tebliğinde değişiklik yapılmasına dair 2021/26 tebliği ekinde, TAREKS başvurusu öncesi istenen belgelere test raporu eklenmiştir. Bu da aslında denetimlerin ithalat sırasında gümrük gözetimi ile değil, ithalat öncesinde yaptırılan testlerin raporlarının kontrolü ile gerçekleştirileceği anlamına geliyor.

Şapka, eldiven, çorap, kemer vb. ürünlerinizin İthalat ve TAREKS başvurusu öncesinde Laboratuvarımıza test ettirmeniz ürününüzün KKDİK yönetmeliğine uygun olup olmadığını gösterir. Uygun ürünleri ithalat öncesinde belirlemeniz, gümrükleme sırasında sizlere kolaylık sağlar, rekabet gücünüzü arttırır.

Azo Boyar Madde test yöntemlerinin standart metotları aşağıdaki gibidir.

  •          TS EN ISO 14362-1 - Tekstil - Azo boyar maddelerden türetilen belirli aromatik aminlerin tayini için yöntemler - Bölüm 1: Liflerde ekstraksiyon yapılarak ve yapılmadan elde edilebilen belirli azo boyar maddelerin kullanımının tespiti
  •          TS EN ISO 14362-3 -  Tekstil - Azo boyar maddelerden türetilen belirli aromatik aminlerin tayini için yöntemler - Bölüm 3: 4-aminoazobenzen açığa çıkarabilen belirli azo boyar maddelerin kullanımının tespiti
  •          TS EN ISO 17234-1 - Deri - Boyalı derilerde bazı azo boyar maddelerinin tayini için kimyasal deneyler - Bölüm 1:Azo boyar maddelerden elde edilen aromatik aminler için tayin
  •          TS EN ISO 17234-2                 Deri - Boyalı derilerde belirli azo boyar maddelerin tayini için kimyasal deneyler - Bölüm 2: 4-aminoazobenzen tayini

 

Yasaklı aminler listesi şöyledir;

SIRA NO             REFERANS STANDART                                   CAS NO

1                            4-Aminobiphenyl                                            92-67-1

2                            Benzidine                                                           92-87-5

3                            4-chloro-o-toluidine                                      95-69-2

4                            2-naphthlamin                                                 91-59-8

5                            o-aminoazotoluene                                       97-56-3

6                            2-amino-4-nitro toluene                              99-55-8

7                            4-Chloroaniline                                                106-47-8

8                            2,4-diaminoanisole                                        615-05-4

9                            4,4-diaminodiphenylmethane                   101-77-9

10                         3,3-Dichlorobenzidine                                   91-94-1

11                         3,3-Dimethoxybenzidine                             119-90-4

12                         3,3-Dimethylbenzidine                                 119-93-7

13                         4,4-methylenedi-o-toluidine                      838-88-0

14                         p-cresidine                                                        120-71-8

15                         4,4-Methylene-bis(2-chloraniline)           101-14-4

16                         4,4-oxydianiline                                               101-80-4

17                         4-thiodianiline                                                  139-65-1

18                         o-toluidine                                                        95-53-4

19                         2,4-toluendiamine                                         95-80-7

20                         2,4,5-Trimethylaniline                                   137-17-7

21                         o-Anisidine                                                        90-04-0

22                         4-aminoazobenzene                                     60-09-3