YALIN Analiz Hizmetleri A.Ş.
Filters
Search

Takı Analizleri

Ürün güvenliği kapsamında, ithal edilen birçok tüketici ürünü gibi imitasyon takılar ve metal kol düğmeleri de denetime tabidir. 2020/12 Tüketici ürünleri ithalat denetimi tebliği kapsamında, aşağıda G.T.İ.P. kodları verilen kol saati ve saat kordonu ürünlerinin, kimyasal test uygunlukları yerine getirilmiş olmalıdır.

İthalat öncesinde, ilgili ürünlerin kimyasal değerlendirmelerinin yönetmeliğe uygun olması ithalat sırasında yaşanacak sürecin iyi yönetilmesine olanak sağlar.

Yalın Analiz olarak, ürünlerinizi Ticaret Bakanlığı’nın İthalat denetimi tebliğine uygun olarak laboratuvar testlerini gerçekleştirmekteyiz. 

İmitasyon takılar ve metal kol düğmeleri için 27 Aralık 2019 tarihli 30991 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020/12) ‘nde yer alan G.T.İ.P. kodları ve bunlara ait sağlanması gereken uygunluk kriterleri aşağıda verilmiştir. Tebliğ’de istenilen kimyasal uygunlukların limit değerleri 23 Haziran 2017 tarihli 30105 sayılı resmi gazetede yayınlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik’te verilmiştir.

İmitasyon takılar ve metal kol düğmeleri metal kısımlardan oluşmaktadır. Her renk ve materyale kimyasal uygunluk testleri gereklidir.

Metal kısımlara Nikel salınım hızı, Kurşun Bileşikleri ve Kadmiyum Bileşikleri testleri uygulanır.

7117.11.00.00.00

Metal Kol Düğmeleri

 

 

Kadmiyum Bileşikleri

Kurşun Bileşikleri

Nikel Salınım Hızı

7117.19.00.90.11

İmitasyon Takı Eşyaları

7117.19.00.90.29

İmitasyon Takı Eşyaları

7117.90.00.10.00

İmitasyon Takı Eşyaları

7117.90.00.50.00

İmitasyon Takı Eşyaları