YALIN Analiz Hizmetleri A.Ş.
Filters
Gelişmiş Arama

Fitalat Tayini

Fitalatlar, ftalik asit esterleridir. 3-13 karbonlu bileşikler olup çok farklı fitalatlar mevcuttur. Oldukça kanserojendirler, İnsanlarda ve hayvanlarda hormon sistemine zarar verirler. Ayrıca astım, karaciğer, böbrek ve üreme sistemi bozukluklarına da neden olurlar. 

Yeryüzünde çok miktarda plastik mevcuttur. Bunların, kullanımları gereği bazen yumuşatılması gerekmektedir. İşte fitalatlar burada devreye girerler ve plastiğe eklenerek sert olan yapısının yumuşamasını sağlarlar. Uzun polivinil moleküllerinin birbiri üzerinde kaymasına izin verirler. Bu yüzden fitalatlara “plastikleştiriciler” denir.

Fitalat içeren ürünler evimizde, arabamızda, okulumuzda hatta hastanelerde bile çokça mevcuttur. Eklendikleri üründen buharlaştırılarak ya da migrasyon yöntemleriyle kolayca uzaklaştırılamazlar.

Özellikle ani sıcaklık düşmelerinde plastiğin esnekliğinin dayanıklı olmasını sağladıkları için dış mekan ürünlerinde tercih edilirler. (Yağmur botları ve ayakkabılar gibi)

 Avrupa birliği komisyonu, Avrupa birliği resmi gazetesinde (EU) 2018/2005 regülasyonu yayınladı. Burada yer alan REACH’in ek 7 (EC) No1907/2006 regülasyonuna göre yasaklı fitalatların sayısı arttı.

Daha önce 3 olan yasaklı fitalat sayısı 4 olarak güncellendi.

Bis(2-ethykhexyl) phtalate (DEHP), cas no: 117-81-7

Dibutyl phtalate (DBP), cas no: 84-74-2

Benzyl butyl phtalate (BBP), cas no: 85-68-7

Diisobutyl phtalate (DIBP), cas no: 84-69-5

Fitalatlar, ftalik asit esterleridir. 3-13 karbonlu bileşikler olup çok farklı fitalatlar mevcuttur. Oldukça kanserojendirler, İnsanlarda ve hayvanlarda hormon sistemine zarar verirler. Ayrıca astım, karaciğer, böbrek ve üreme sistemi bozukluklarına da neden olurlar. 

Yeryüzünde çok miktarda plastik mevcuttur. Bunların, kullanımları gereği bazen yumuşatılması gerekmektedir. İşte fitalatlar burada devreye girerler ve plastiğe eklenerek sert olan yapısının yumuşamasını sağlarlar. Uzun polivinil moleküllerinin birbiri üzerinde kaymasına izin verirler. Bu yüzden fitalatlara “plastikleştiriciler” denir.

Fitalat içeren ürünler evimizde, arabamızda, okulumuzda hatta hastanelerde bile çokça mevcuttur. Eklendikleri üründen buharlaştırılarak ya da migrasyon yöntemleriyle kolayca uzaklaştırılamazlar.

Özellikle ani sıcaklık düşmelerinde plastiğin esnekliğinin dayanıklı olmasını sağladıkları için dış mekan ürünlerinde tercih edilirler. (Yağmur botları ve ayakkabılar gibi)

 Avrupa birliği komisyonu, Avrupa birliği resmi gazetesinde (EU) 2018/2005 regülasyonu yayınladı. Burada yer alan REACH’in ek 7 (EC) No1907/2006 regülasyonuna göre yasaklı fitalatların sayısı arttı.

Daha önce 3 olan yasaklı fitalat sayısı 4 olarak güncellendi.

Bis(2-ethykhexyl) phtalate (DEHP), cas no: 117-81-7

Dibutyl phtalate (DBP), cas no: 84-74-2

Benzyl butyl phtalate (BBP), cas no: 85-68-7

Diisobutyl phtalate (DIBP), cas no: 84-69-5