YALIN Analiz Hizmetleri A.Ş.
Filters
Gelişmiş Arama

Kalite Politikası

TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standartının gereklerini karşılayan bir düzey ve kalitede müşterilerine hizmet vermek.

Tarafsızlık, eşitlik, dürüstlük ilkesiyle, müşterilerimize ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunması, analiz sonuçlarının güvenilir olarak muhafaza edilmesiyle gönderilmesinin güvence altına alınmasını, müşteri memnuniyetinin ve güvenilirliğinin arttırlarak sağlanmasını, müşterilerimizle iş birliği yapılarak verilen hizmet kalitesinin arttırılmasını sağlamak.

Konusunda sürekli olarak eğitilen, hedefini bilen uzman personeli ile iyi mesleki uygulamalar göstererek, deney metot ve standartlarına uygun en iyi düzeyde teknolojik deney cihazları kullanmak.

Deneylerin hassaasiyetle sonuçlandırılması için gerekli referans / standart malzemeleri kullanmak, mümkün olması durumunda ulusal / uluslar arası labortuvarla yapılan karşılaştırma ölçümleri ile deney kalitesinin teminin etkin kılmak.

Kalite yönetim sisteminin laboratuvar çalışanlarına iletilmesini, tüm laboratuvar personelinin kalite sistemi dokümanlarını özümsyerek ölçüm ve analizlerin, kalite sistem dokümanlarından yazılı usul ve esaslara göre yapılmalırını sağlamak ve takip etmek.

Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için gerekli personel ve kaynakları temin etmek.

Kalite yönetim sisteminin uygunluğunun devam ettiğini gözden geçirmek.

Kalite politikası doğrultusunda kalite hedeflerini tespit etmek.

Politikamızdır.

Selin CARBONELL DIAZ

Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür