YALIN Analiz Hizmetleri A.Ş.
Filters
Gelişmiş Arama

Güneş Gözlüğü Testleri

31 Aralık 2020 tarih 31351 sayılı (4.mükerrer) resmi gazetede yayınlanan KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/11) yayınlanmıştır. Bu ithalat tebliğine göre kişisel koruyucu donanımları, T.C. Ticaret Bakanlığı yürütür. İthalat denetimleri TAREKS başvurusu ile gerçekleştirilen KKD ürünler, gerekli görüldüğü durumlarda, bakanlık tarafından laboratuvar testlerine yönlendirilebilir. Bu durumda TAREKS başvurusu yapan firma laboratuvar testlerini teslim aldıktan sonra başvurusunu tamamlayabilir. Test sonuçlarının olumsuz olması durumunda tebliğde belirtilen işlemler uygulanır.

Güneş gözlükleri “TS EN ISO 12312-1 Göz ve yüz koruma - Güneş gözlükleri ve benzeri gözlükler - Bölüm 1: Genel kullanım için güneş gözlükleri (ISO 12312-1:2013)” gereklilikler standardına uygun bir şekilde, TS EN ISO 12311 Kişisel Koruyucu Donanım- Güneş gözlükleri ve benzeri göz ürünleri için deney metotları standardı ile test edilir. Güneş gözlükleri testleri arasında şunlar vardır;

      Filtre malzemesi ve yüzey kalitesi

      Fizyolojik uyumluluk

      Geçirgenlik ve filtre kategorileri

      Genel geçirgenlik kuralları

      Küresel ve astigmatik güç

      Kırıcı güçte lokal sapmalar

      Prizma dengesizliği (bağıl prizma hatası)

      Dayanıklılık

      Güneş ışımasına direnç

      Tutuşma direnci

      Kapsama alanı

Güneş gözlüklerinde kullanılan filtrelere geçirgenlik, optik ve dayanım testleri uygulanırken, çerçevelere ise kimyasal uygunluk ve dayanım testleri uygulanır. Güneş gözlüğünün standarda uygunluğunun kabul edilmesi için, tüm bu testlerden geçmesi gerekir.

Laboratuvarımız Yalın Analiz, Türkiye’de ilk ve tek yerli ve milli sermaye ile kurulmuş, sektördeki tüm kurumlardan bağımsız, uluslararası akreditasyona sahip Güneş Gözlüğü Laboratuvarıdır.