YALIN Analiz Hizmetleri A.Ş.
Filters
Gelişmiş Arama

Güneş Gözlüğü Analizleri

Piyasaya arz edilen ya da ithalatı yapılan güneş gözlükleri 30761 sayılı resmi gazetede yayınlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. Bu yönetmelik içeriğini Avrupa PPE Directive 89/686/EEC direktifinden alır. 2019 yılında revize edilen direktifin yerini 2016/425 KKD yönetmeliği almaktadır.

Piyasaya arz edilen veya ithal edilen güneş gözlükleri yönetmeliğin belirttiği standartlara uygun olmalıdır.

Güneş gözlüklerinde olması gereken özellikler “TS EN ISO 12312-1 Göz ve yüz koruma – Güneş gözlükleri ve benzeri gözlükler -Bölüm 1: Genel kullanım için güneş gözlükleri” standardında belirtilmiştir. Bu standarda göre güneş gözlükleri “TS EN ISO 12311 Kişisel Koruyucu Donanım- Güneş gözlükleri ve benzeri göz ürünleri için deney metotları” standardında yer alan bir dizi optik, geçirgenlik, fiziksel ve kimyasal testler sonucunda onay alır.

Yalın Analiz Laboratuvarı olarak, Türkiye’de Güneş Gözlüğü ilgili standart kapsamında ilk TS EN ISO IEC 17075 Laboratuvar akreditasyonuna sahip laboratuvardır.