YALIN Analiz Hizmetleri A.Ş.
Filters
Gelişmiş Arama

Koruyucu Gözlük Testleri

31 Aralık 2020 tarih 31351 sayılı (4.mükerrer) resmi gazetede yayınlanan KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/11) yayınlanmıştır. Bu ithalat tebliğine göre kişisel koruyucu donanımları, T.C. Ticaret Bakanlığı yürütür. İthalat denetimleri TAREKS başvurusu ile gerçekleştirilen KKD ürünler, gerekli görüldüğü durumlarda, bakanlık tarafından laboratuvar testlerine yönlendirilebilir. Bu durumda TAREKS başvurusu yapan firma laboratuvar testlerini teslim aldıktan sonra başvurusunu tamamlayabilir. Test sonuçlarının olumsuz olması durumunda tebliğde belirtilen işlemler uygulanır.

Koruyucu gözlükler 2 ya da 3. Kategori koruyucu donanımlar olabilirler. Koruyucu gözlükler “TS 5560 EN 166 Nisan 2005 KİŞİSEL GÖZ KORUMASI – ÖZELLİKLER” gereklilikler standardına göre test edilir ve onaylanır. Bu standart sadece gereklilikleri belirlediği için, farklı özellikleriyle farklı korumalar sağlayan tüm koruyucu gözlüklere atıf yapar ve bunları özelliklere ve kullanım analarına göre, test metotları için farklı standartlara yönlendirir. Yönlendirme yapılan standartlar kısaca şöyledir;

       TS 5557 EN 165 Göz Koruyucuları - Kişisel – Terimler

       TS EN 167 Kişisel Göz Koruması-Optik Deney Metotları

       TS 5558 EN 168 Kişisel Göz Koruması - Optikle İlgili Olmayan Deney Metotları

       TS EN 169 Kişisel göz koruması - Kaynakçılık ve ilgili teknikler için filtreler - Geçirgenlik özellikleri ve tavsiye edilen kullanım

       TS EN 170 Kişisel Göz Koruması - Ultraviyole Filtreler - Geçirgenlik Özellikleri ve Tavsiye Edilen Kullanım

       TS 8435 EN 171 Kişisel Göz Koruması - Kızıl ötesi Filtreler - Geçirgenlik Özellikleri ve Tavsiye Edilen Kullanım

       TS EN 172 Kişisel Göz Koruması- Güneşe Karşı Koruyucu Filtreler- Sanayide Kullanım İçin

       TS 6860 EN 175 Personel Koruyucuları-Kaynak ve Benzeri İşlemler Sırasında Gözü ve Yüzü Koruma Teçhizatı

       TS EN 379 Ayarlanabilir Işık Geçirgenliği ve Çift Işık Geçirgenliğine Sahip Kaynak Filtreleri İçin Şartname

       TS EN ISO 8980-1 Oftalmik Optik- Kesilmemiş Gözlük Mercekleri- Bölüm 1: Tek Odaklı ve Çok Odaklı Merceklerin Özellikleri

       TS EN ISO 8980-2 Oftalmik Optik- Kesilmemiş Gözlük Mercekleri- Bölüm 2: Geliştirilmiş Güçlü Merceklerin Özellikleri

       TS EN ISO 8980-3 Oftalmik Optik- Kesilmemiş Gözlük Mercekleri- Bölüm 3: Geçirgenlik Özellikleri ve Deney Metotları

 

 

EN 166 standardında verilen göz koruyucu fonksiyonlar şunlardır;

       Çeşitli şiddetteki darbeler,

       Optik ışınımlar

       Ergimiş metaller ve sıcak katılar,

       Damlacıklar ve sıçramalar,

       Toz,

       Gazlar,

       Kısa devre elektrik arkı

veya bunların herhangi bir birleşimi.

 

Koruyucu gözlük testleri ve ürün belgelendirmeleri için Laboratuvarımız ile iletişime geçiniz.