YALIN Analiz Hizmetleri A.Ş.
Filters
Gelişmiş Arama

Gizlilik ve Tarafsızlık

  • YALIN Analiz, bütün müşterilerine bağımsız ve tarafsız bir hizmet vermektedir.
  • Verilen hizmetler ve uygulanan kurallar, müşteri farkı gözetilmeden, herkese eşit olarak uygulanmaktadır.
  • Hiçbir çalışan, test ve analiz çalışmalarında bağımsızlığı ve tarafsızlığı hakkında şüphe uyandıracak bir davranışta bulunmamaktadır..
  • Faaliyetlerinin her aşamasında tarafsız davranışın öneminin anlaşılması sağlanmakta ve çıkar çatışması olabilecek noktalar farkedilerek bunlar kuruluş lehine yönetilmekte ve tarafsızlık garanti altına alınmaktadır.
  • Bütün çalışanlar, faaliyet alanlarına giren bütün çalışmalarında, TS EN ISO/IEC 17025:2012 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar standardını esas almaktadır. Bu standart, test, analiz ve kalibrasyon hizmeti veren laboratuvarların yeterliliklerinin tanınması için gerekli koşulları ortaya koymaktadır. YALIN Analiz, bu standart açısından yeterliliğini kanıtlamak için başvuruda bulunmuş bir kuruluştur.
  • Bütün çalışanlar, TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardı yanında, aynı zamanda ulusal ve uluslararası uyulması gereken diğer bütün standartlara uygun faaliyet göstermektedir.
  • Bütün çalışanlar, test ve analiz çalışmalarını yaptıran müşterilerin, bu çalışmalar sırasında ve sonrasında elde edilen her türlü bilgilerini kormakta ve gizliliğine önem vermektedir. Müşterilere ait gizli bilgilerin ve tescil edilmiş haklarının korunmasına ve test ve analiz sonuçlarının güvenli bir şekilde saklanmasına önem vermektedir.
  • Hiçbir çalışan, müşterilere ait test ve analiz örneklerini laboratuvar dışına çıkarmamaktadır.
  • Hiçbir çalışan, müşterilerinin test ve analiz sonuçlarını gösteren raporları, üçüncü kişilere veya bir başka müşteriye göstermemektedir.
  • Müşterilere ait raporların müşteri dışında bir başka kişi veya kuruluşa ulaşması engellenmektedir.