YALIN Analiz Hizmetleri A.Ş.
Filters
Gelişmiş Arama

Ayakkabı Testleri

7 Kasım 2020 tarihli 31297 sayılı resmi gazetede yayınlanan BAZI TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/18),kısa bir süre sonra 30 Aralık 2020 tarihli 31350 sayılı resmi gazetede yayınlanan BAZI TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/18)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/26) ile uygulamaları kolaylaştıracak bazı değişiklikler yapıldı.

İlgili denetim tebliği kapsamında ayakkabı, bot, terlik, saya vs. ürünleri geniş bir yer kaplamaktadır. Ayrıca eklerde verilen bilgiye göre, ayakkabı fasıllarında Azo Boyar Madde testi dışında, Fitalat, Krom+6 ve DOT (Organik Kalay) testleri de zorunludur. Tüm bu testlerin gereklilikleri KKDİK yönetmeliğinde belirtilmiştir. Bu testlerden hangilerinin, ayakkabının hangi kısımlarına uygulanacağı aşağıda ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. Örneklemeler ayakkabı üzerinden yapılacaktır ve tüm belirtilen fasıllar için geçerlidir.

Azo Boyar Madde Testi: Tekstil, deri ve suni deri tüm kısımlara uygulanır. Bu test renk çeşitliliğine göre uygulanır. Tekstil materyallerin üzerinde baskı olması durumunda baskılı tekstil ve baskısız tekstil ayrı ayrı çalışılır. Bu teste ana zemin, iç astar ve mostra kumaşlarını oluşturan tüm renkler işleme alınır. KKDİK yönetmeliğine göre Azo Boyar Madde limiti 30mg/kg (ppm)’dir.

Fitalat Testi: Fitalat yasaklı kimyasalları ayakkabıların birçok kısmında kullanılabilir. Fitalatlar plastik yumuşatıcılarıdır. Sert bir plastikle yüksek oranlarda karıştırılması sonucu çok yumuşak bir plastik elde edilebilir. Ayrıca tekstil üzerine yapılan plastisol baskılarda da kullanılacağı gibi, suni derilerin üzerlerinde kaplama olarak ve ayakkabı kısımlarını bir yapıştırmak için kullanılan yapışkanda da kullanılabilir. Fitalat testi ayakkabının tüm kısımlarına uygulanır. KKDİK yönetmeliğine göre Fitalat kullanım limiti kısım başına 1000mg/kg’dır. Bu limitin üzerinde değerler uygunsuz olarak değerlendirilir.

Krom+6 Testi: Ayakkabılarda gerçek deri kısımlarına uygulanan bir testtir. Krom +6 testi de diğer testlerde olduğu gibi tüm farklı renk derilere uygulanır. Limiti KKDİK yönetmeliğinde verilmiş ve düşük limiti olan bir testtir. Yönetmeliğe göre limiti 3mg/kg’dır. Krom derilerde tabaklama işleminde kullanılır. Kullanılan krom +3 değerliklidir ve kalıntı bırakabilir. Bu kalıntılar ısı, nem ve ışık gibi bazı etkilerden dolayı Krom+3’ten Krom+6’ya yükselmesine sebep olur. Krom+3 toksik bir etki bırakmaz ve zarar vermezken, krom+6 toksik ve zararlıdır. Sevkiyat öncesi krom+6 bulunmayan bir üründe, sevkiyat sonrası sevkiyat koşullarının iyi olmamasından dolayı krom+6 çıkabilir.

DOT (Di-oktil-tin) Testi: DOT, organik kalay adı verilen kimyasal sınıf içerisindedir. Organik kalay ayakkabı kısımlarının hemen hemen hepsinde kullanılan bir kimyasaldır. Tüm dünyada kullanımı hemen hemen bırakılmış bir kimyasal olsa da KKDİK yönetmeliğinde ayakkabı ürünlerinde yasaklı bir kimyasaldır ve limiti 1000mg/kg’dır. DOT testi ayakkabını ana zemini, iç astarı ve mostrasına uygulanır. Tekstil, suni deri, gerçek deri ya da plastisol baskı gibi DOT testi tüm materyallere uygulanabilir.

Tüm bu testlerin ayakkabı ürünlerine uygulanması durumunda, sadece Azo Boyar Madde uygulanan tekstil eşyalarına göre daha fazla test uygulanması anlamına geliyor.

Ayakkabı ithalatı öncesinde Laboratuvarımıza yaptıracağınız bu testler için, öncesinde satış departmanımızdan fiyat bilgisi alabilir, yıllık anlaşmalar ile test maliyetlerinizi minimize edebilirsiniz. Laboratuvarımızdaki uzmanlardan, test işlemi öncesi model bazında test fiyatlarını da öğrenebilirsiniz.

Testler ve yasaklı kimyasallar ile ilgili ayrıntılı bilgiler metnin ilerleyen kısımlarında verilmiştir.

Azo Boyar Madde test yöntemlerinin standart metotları aşağıdaki gibidir.

  •          TS EN ISO 14362-1 - Tekstil - Azo boyar maddelerden türetilen belirli aromatik aminlerin tayini için yöntemler - Bölüm 1: Liflerde ekstraksiyon yapılarak ve yapılmadan elde edilebilen belirli azo boyar maddelerin kullanımının tespiti
  •          TS EN ISO 14362-3 -  Tekstil - Azo boyar maddelerden türetilen belirli aromatik aminlerin tayini için yöntemler - Bölüm 3: 4-aminoazobenzen açığa çıkarabilen belirli azo boyar maddelerin kullanımının tespiti
  •          TS EN ISO 17234-1 - Deri - Boyalı derilerde bazı azo boyar maddelerinin tayini için kimyasal deneyler - Bölüm 1:Azo boyar maddelerden elde edilen aromatik aminler için tayin
  •          TS EN ISO 17234-2                 Deri - Boyalı derilerde belirli azo boyar maddelerin tayini için kimyasal deneyler - Bölüm 2: 4-aminoazobenzen tayini

Yasaklı aminler listesi şöyledir;

SIRA NO             REFERANS STANDART                                   CAS NO

1                            4-Aminobiphenyl                                            92-67-1

2                            Benzidine                                                           92-87-5

3                            4-chloro-o-toluidine                                      95-69-2

4                            2-naphthlamin                                                 91-59-8

5                            o-aminoazotoluene                                       97-56-3

6                            2-amino-4-nitro toluene                              99-55-8

7                            4-Chloroaniline                                                106-47-8

8                            2,4-diaminoanisole                                        615-05-4

9                            4,4-diaminodiphenylmethane                   101-77-9

10                         3,3-Dichlorobenzidine                                   91-94-1

11                         3,3-Dimethoxybenzidine                             119-90-4

12                         3,3-Dimethylbenzidine                                 119-93-7

13                         4,4-methylenedi-o-toluidine                      838-88-0

14                         p-cresidine                                                        120-71-8

15                         4,4-Methylene-bis(2-chloraniline)           101-14-4

16                         4,4-oxydianiline                                               101-80-4

17                         4-thiodianiline                                                  139-65-1

18                         o-toluidine                                                        95-53-4

19                         2,4-toluendiamine                                         95-80-7

20                         2,4,5-Trimethylaniline                                   137-17-7

21                         o-Anisidine                                                        90-04-0

22                         4-aminoazobenzene                                     60-09-3

 

Fitalat test yöntemi standart metodu aşağıdaki gibidir.

 

  •          ISO/TS 16181:2011 Footwear — Critical substances potentially present in footwear and footwear components — Determination of phthalates in footwear materials

ISO/TS 16181:2011 Ayakkabılar – Ayakkabı ve ayakkabı kısımlarıda potansiyel olarak bulunan kritik maddeler – Ayakkabı malzemelerindeki fitalatların belirlenmesi

 

Yasaklı fitalatların listesi şöyledir;

 

 SIRA NO            REFERANS STANDART                                                   CAS NO

1                            DİBUTYLPHTHALATE (DBP)                                          84-74-2

 2                            BUTYLBENZYLPHTHALATE (BBP)                               85-68-7

 3                            Dİ-(2-ETHYLHEXYL)-PHTHALATE (DEHP)                 117-81-7

 4                            Dİ-N-OCTYLPHTHALATE (DNOP)                                117-84-0

 5                            Dİ-İSO-NONYLPHTHALATE (DINP)                            28553-12-0 ve 68515-48-0

 6                            Dİ-İSODECYLPHTHALATE (DIDP)                                26761-40-0 ve 68515-49-1

 

Krom +6 test yöntemi standart metodu aşağıdaki gibidir.

 

  •           TS EN ISO 17075-1        Deri - Deride krom (VI) içeriğinin kimyasal olarak belirlenmesi –

 Bölüm 1: Kalorimetrik yöntem

  •           TS EN ISO 17075-2        Deri - Deride krom (VI) içeriğinin kimyasal olarak belirlenmesi –

 Bölüm 2: Kromatografik yöntem

 

Yasaklı Krom +6 şöyledir;

 

SIRA NO             REFERANS STANDART                                                   CAS NO

1                            Krom+6                                                                              7440-47-3

 

DOT Di-Oktil-Tin test yöntemi standart metodu aşağıdaki gibidir.

 

  •          ISO/TS 16179:2012 Footwear — Critical substances potentially present in footwear and footwear components — Determination of organotin compounds in footwear materials

 

ISO/TS 16179:2012  Ayakkabı – Ayakkabı ve ayakkabı bileşenlerinde potansiyel olarak bulunan kritik maddeler – Ayakkabı malzemelerindeki organotin bileşiklerinin belirlenmesi

 

Yasaklı Di-oktil-tin şöyledir;

 

SIRA NO             REFERANS STANDART                                                   CAS NO

1                            Di-oktil-tin                                                                         94410-05-6

 

Görünüm Modu Tablo Liste
Sırala