YALIN Analiz Hizmetleri A.Ş.
Filters
Gelişmiş Arama

Güneş Gözlükleri ve CE Belgelendirme

CE Belgesi Nedir?

CE işareti, Avrupa Ekonomik Alanında (AEA), serbest dolaşımda olan birçok ülkede kullanılır. CE işareti, üzerine konulduğu ürünlerin, asgari sağlamlık, güvenlik, sağlık ve çevre etkilerinin denetlendiğini, değerlendirildiğini veya izlenebilir olduğunu gösterir.

CE Belgesinin Faydaları

CE işaretini ürünün üzerine iliştiren üretici, ürünün ilgili standart ve yönetmeliğe uygun olduğunu, gerekli durumlarda da denetlendiğini beyan etmiş olur. Bu durum hem güvenli ürün pazarının oluşmasını sağlar hem de haksız rekabeti ortadan kaldırır.

Yönetmeliğe uygun CE işaretlemesi yapmak ve CE gerekliliklerini yerine getirmek tamamen üreticinin sorumluluğundadır.

CE Belgesi Hangi Durumlarda Onaylı Kuruluşlardan Alınır?

CE işareti taşıyan ürünün bağlı olduğu yönetmelik veya regülasyonda, CE Belgesini onaylı kuruluşlardan alınması gerektiği şartı varsa, CE işareti taşıyan ürün mutlaka onaylı kuruluşlardan alınan denetim veya belgelendirme hizmeti alarak sağlanır.

Aynı yönetmelikte, farklı kategorilerde bulunan ürünler için farklı durumlar söz konusu olabilir. Örneğin; 2016/425 (EU) AB KKD Yönetmeliği veya 1 Mayıs 2019’da 30761 sayılı resmi gazetede yayınlanan KKD Yönetmeliğine göre 3 farklı kategoride KKD vardır. Bu kategorilere göre, 2 ve 3. kategoride yer alan KKD’lerin üreticilerinin ürünlerine CE işareti koyabilmeleri için onaylı kuruluştan belgelendirme hizmeti almaları gerekirken 1. kategoriye ait ürünlerin belgelendirilmesine gerek yoktur. Teknik dosya gerekliliklerini yerine getirip AB uygunluk beyanı yaparak da ürünlerine CE işareti koyabilirler.

Güneş Gözlükleri CE İçin Belgelendirme Hizmeti Zorunlu mudur?

Güneş Gözlükleri için CE işaretini belgelendirme veya onaylı kuruluşlardan alınması zorunlu değildir. Güneş Gözlükleri KKD yönetmeliğinde 1. Kategori olarak sınıflandırılır. Yönetmelikte 1. Kategori ürünler için yönetmeliğe uygun teknik dosya hazırlanması ve ilgili standart olan ISO 12312-1 standardına uygun olduğunu gösteren test raporunun bulunması ürüne CE işareti koymak için yeterlidir. Üretici, dağıtıcı ya da ithalatçı piyasaya arz ettiği tüm güneş gözlüklerinden kendi sorumludur. Gerek ithalat gerekse iç piyasa denetimlerinde, denetlenen güneş gözlüklerinde uygunsuzluk ya da güvensizlik tespit edilmesi durumunda 4703 sayılı kanuna göre işlem yapılır.

KKD yönetmeliğine uygun teknik dosya hazırlamak için TS EN ISO 12312-1 Göz ve yüz koruma - Güneş gözlükleri ve benzeri gözlükler - Bölüm 1: Genel kullanım için güneş gözlükleri standardına uygun test yaptırmak için lütfen Yalın Analiz Laboratuvarımız ile iletişime geçiniz.

 

Yorumunuzu Yazın