YALIN Analiz Hizmetleri A.Ş.
Filters
Gelişmiş Arama

BAZI TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/18)

Ticaret Bakanlığı’ndan 7 Kasım 2020 tarihli 31297 sayılı resmi gazete yayınlanan “BAZI TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/18), daha önce RDDS sistemi ile ithalat denetimi gerçekleştirilen ürünlerin TAREKS denetim sistemine geçmesini sağlamış ve bir çok gerekliliği de beraberinde getirmişti.

Ardından yine Ticaret Bakanlığı’ndan 30 Aralık 2020 tarihli 31350 sayılı resmi gazetede yayınlanan “BAZI TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/18)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/26)” ile bazı gereklilikler değiştirildi ayrıca denetimi yapılacak ürün grupları için bilgiler netleştirildi.

Bu tebliği ile aşağıda listelenen ürünlerin ithalatında TAREKS denetim sistemi uygulanacak, ürünlere ait KKDİK yönetmeliğine uygunluğunu ispatlayan akredite test raporları TAREKS başvurusu sırasında sisteme yüklenecek.

Bu tebliğde kimyasal uygunluk için istenen gereklilikler şöyledir;

-          Ayakkabı ürünleri için,

o   Azo Boyar Maddeler Tayini

o   Fitalatların Tayini

o   Di oktil tin Tayini DOT

o   Krom +6 Tayini

 

-          Diğer tüm tekstil ve/veya deri içerikli ürünler için,

o   Azo Boyar Maddelerin Tayini

Hazır giyim sektöründeki hemen hemen tüm ürünleri kapsayan bu tebliği değişikliği ile aşağıda yer alan ürünlerin tümüne test zorunluluğu getirildi. 01 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu tebliğde, test uygulamaları için Bakanlıktan henüz bir bilgilendirme verilmedi.

Denetlenecek ürünlerin tam listesi şu şekildedir;

1

3005.90.50.00.19

Sargı bezi / Bandaj 

2

3926.90.97.10.00

Korseler, giyim eşyası veya aksesuarı için balenler ve benzerleri 

3

4015.19.00.00.11

Ev işlerinde kullanılan eldivenler 

4

4202.11.10.00.12

Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olan evrak, okul çantaları vb. mahfaza

5

4202.12.19.00.00

Sandıklar, bavullar, Valizler ve diğerleri 

6

4202.19.10.00.00

Alüminyum sandık ve bavullar 

7

4202.19.90.10.00

Ahşaptan veya nikelden olan sandık ve bavullar 

8

4202.19.90.90.00

Diğer sandık ve bavullar 

9

4202.21.00.00.00

Dış yüzeyleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri, kösele veya rugandan olan El Çantaları 

10

4202.22.10.00.00

Plastikten mamül madde yapraklarından yapılmış olan El Çanataları 

11

4202.22.90.10.00 

Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olan El Çantaları 

12

4202.22.90.90.00 

Diğer El Çantaları 

13

4202.29.00.00.00 

Diğer El Çantaları  

14

4202.31.00.00.00

Dış yüzeyleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden veya rugandan olan El Çantasında taşınan eşya - Cep Telefonu Kılıfı  

15

4202.32.10.00.00

Plastikten mamul madde yapraklarından yapılmış olanlar - Telefon Kılıfı  

16

4202.39.00.10.00

Alüminyumdan, dökme demir veya çelikten çinkodan olan Çanta - Telefon Kılıfı 

17

4202.39.00.40.00 

Nikelden olanlar  

18

4202.39.00.90.00 

Cep Telefonu Kılıfı - El Çantası  

19

4202.91.80.00.00 

Deri malzemeden olan diğerleri  

20

4202.92.15.00.00

Müzik Aletleri Mahfazaları - Çanta / Sandık 

21

4202.92.19.00.00

Plastik Müzik aletleri Kutusu / Çantası

22

4202.99.00.10.00

Alüminyumdan dökme demir veya çelikten veya çinkodan olanlar 

23

4202.99.00.20.00

Ahşap olanlar 

24

4202.9900.40.00

Nikel olanlar 

25

4202.99.00.90.00

Kutu / Karton kutu vs. 

26

4203.10.00.00.23

Kaban Mont Ceket 

27

4203.21.00.00.11

Tabii Deri ve köseleden olan Spor Eldivenleri 

28

4203.21.00.00.12

Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olan Spor Eldivenleri

29

4203.29.10.00.11

Tabi ve Deri köseleden olan Sanat / Meslek Eldivenleri 

  30  

4203.29.10.00.12

Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olan Sanat / Meslek eldivenleri 

31

4203.29.90.00.00

Diğer Eldivenler 

32

4203.30.00.00.11

Tabi deri ve köseleden olan Bel Kemeri / Kılıç Kayışı / Palaska 

33

4203.30.00.00.12

Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olan Bel Kemeri / Kılıç Kayışı / Palaska

34

4203.40.00.00.11

Giyim Eşyasının Diğer tabii deri ve köseleden olanları 

35

4203.40.00.00.12

Giyim Eşyasının Diğer Aksesuarı - terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar 

36

4205.00.90.00.11

Tabi Deri ve Köselden Diğer Eşya 

37

4205.00.90.00.12

Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar

38

4303.10.90.00.15

Giyim Eşyası Aksesuarı olarak kullanılan kürk mamülleri 

39

4303.90.00.00.19

Diğer Kürk Mamülleri 

40

4304.00.00.00.12 

Taklit Kürkten mamul eşya 

41

5007.20.31.00.00 

İpek oranı >85% Düz Dokunmuş Bez Ayağı  

42

5007.20.39.00.00 

İpek oranı >85%  Diğer Mencusatlar  

43

5007.20.41.00.00 

İpek oranı >85% Seyrek Dokunmuş Mencusat  

44

5007.20.59.00.00 

İpek oranı >85% Boyanmış Mencusat  

45

5007.20.71.00.00 

İpek oranı >85% Baskılı Mencusat  

46

5007.90.10.00.00 

İpek oranı <85% Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış mencusat  

47

5007.90.50.00.00

İpek oranı <85%  Farklı Renkteki İpliklerden Mencusat 

48

5207.10.00.00.00

Ağırlık itibari ile %85 veya daha fazla pamuk içeren pamuk iplikleri

49

5209.11.00.00.00

Bez Ayağı

50

5212.14.90.00.00

Başka surette karışık olanlar

51

5212.23.90.00.00

Başka surette karışık olanlar

52

5307.20.00.00.00

Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler

53

5311.00.90.49.00

Kağıt ipliğinden mencusat – Diğerleri

54

5407.61.50.90.11

Polister filament >%85 olan Döşemelik Mencusat

55

5408.10.00.10.00

Elastiki mencusat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)

56

5408.10.00.90.19

Viskoz ipliğinden yüksek mukavemetli iplikten dokunmuş mencusat

57

5408.22.90.90.12

Perdelik mensucat (bez a.dimi, saten boyalı, diğer, suni filamentler, şeritler, vb oranı => %85)

58

5408.22.90.90.19

Diğer Mencusat

59

5408.23.00.90.19

Diğer Mencusat

60

5602.90.00.00.00

Diğer Keçeler

61

5607.90.90.90.00

Diğer sicimler, kordonlar ip ve halatlar (örülmüş olsun olmasın)

62

5702.39.00.00.11

Pamuktan Yer Kaplamaları (Tufle veya floke edilmemiş) Halı Kilim

63

5702.92.90.00.00

Sentetik, Havsız, hazır eşya, flokesiz Yer Kaplamaları Halı Kilim

64

5702.99.00.00.11

Yer Kaplaması 53.03 pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli liflerinden olanlar

65

5702.99.00.00.12

Pamuktan Olan Yer Kaplaması – Halı Kilim

66

5705.00.30.00.00

Sentetik veya suni dokumaya elverişli maddelerden Yer Kaplaması – Halı Kilim

67

5804.10.90.90.00

Diğer fasoneli tüller ve ağ mensucat – örme veya kroşe hariç

68

5808.90.00.90.00

Elastiki olmayan işleme yapılmamış şeritçi eşyası vb. süs eşyası (örme veya kroşe HARİÇ), saçaklar, ponponlar vb. eşya

69

5810.10.90.00.00

Diğer Parça şerit veya matif halinde işlemeler

70

5810.91.90.00.00

Pamuktan diğer işlemeler

71

5810.92.10.00.00

Kıymeti kg.’da net ağırlık 17,50€’yu geçenler Suni ve Sentetik liflerden işlemeler

72

5810.92.90.00.00

Diğer Suni ve Sentetik Liflerden işlemeler

73

5811.00.00.99.00

Kapitoneli mensucat

74

5905.00.90.39.00

Dokunabilir Diğer Bitkisel liflerden Duvar Kaplamaları

75

5907.00.00.00.00

Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış diğer mensucat; diğer tiyatro dekorları, atölye fonları veya benzeri işler için boyanmış bezler – Tualler

76

6004.10.00.00.11

Sentetik liflerden olan Örme veya Kroşe Mensucat

77

6004.10.00.00.11

Sentetik liflerden olanlar

78

6005.37.00.00.00

Sentetik liflerden çözgü tipi örgülü olan diğer mensucatlar, Boyanmış olanlar

79

6005.37.00.00.00

Diğerleri Boyanmış olanlar

80

6102.30.10.00.00

Mantolar, Kabanlar Kolsuz Ceketler, Pelerinler ve benzeri sentetil liflerden yapılmış eşyalar

81

6103.22.00.00.00

Pamuktan Yapılmış, Çocuklar için Takım

82

6103.32.00.00.00.

Çocuk Ceketler Blazeler

83

6103.42.00.00.00

Pamuktan yapılmış, Çocuk pantolon, Askılı Tulum, Kısa Pantolon, Şort

84

6104.22.00.00.00

Pamuktan Yapılmış Çocuk Takım

85

6104.41.00.00.00

Yünden veya İnce Hayvan Kıllarından Çocuk Elbise

86

6104.42.00.00.00

Pamuktan Çocuk Elbise

87

6104.43.00.00.19

Örme veya Kroşe diğer elbiseler

88

6104.44.00.00.19

Suni Liflerden Örme veya Kroşe Diğer Elbiseler

89

6104.52.00.00.00

Pamuktan Diğer Elbiseler

90

6104.53.00.00.00

Sentetik Liflerden Etekler, Pantolon Etekler

91

6104.59.00.00.11

Suni Liflerden Etek

92

6104.59.00.00.13

Dokumaya Elverişli Liflerden Etek

93

6104.62.00.00.00

Pamuktan Yapılmış, Pantolon, Askılı Tulum, Kısa Pantolon, Şort

94

6105.20.10.00.00

Sentetik Liflerden Yapılmış Gömlek

95

6106.10.00.00.00

Pamuktan Yapılmış, Bluz, Gömlek, Gömlek Bluz

96

6106.20.00.00.00

Sentetik ya da Suni Liflerden Yapılmış, Bluz, Gömlek, Gömlek Bluz

97

6107.21.00.00.00

Pamuktan Yapılmış, Gece Gömlekleri, Pijamalar

98

6108.31.00.00.00

Pamuktan Yapılmış, Gecelik ve Pijama

99

6108.32.00.00.00

Sentetik veya Suni Liflerden Yapılmış Gecelik ve Pijama

100

6108.91.00.00.00

Pamuktan (text 24)

101

6109.90.20.00.12

Sentetik veya Suni Liflerden Yapılmış tişört, Fanila, Atlet, Koşkorsa vs. Giyim Eşyası

102

6109.90.90.00.00

Diğerleri Sentetik veya Suni Liflerden Yapılmış tişört, Fanila, Atlet, Koşkorsa vs. Giyim Eşyası

103

6110.20.91.00.00

Erkekler ve Çocuklar İçin Yelekler / Hırkalar Eşyalar

104

6110.30.10.00.00

Yuvarlak, Balıkçı veya polo Yakalı hafif örme kazak ve süveterler

105

6110.30.91.00.00

Erkekler ve Erkek Çocuklar İçin

106

6110.30.99.00.00.

Kadınlar ve Kız Çocukları İçin Hırkalar Yelekler

107

6110.90.90.00.00

Diğerleri

108

6111.30.90.00.00

Diğerleri

109

6113.00.90.00.00

Diğerleri (text 83)

110

6115.21.00.00.00

Sentetik Liflerden (tek katı 67 desiteksten az olanlar) külotlu çoraplar ve taytlar

111

6115.30.19.00.00

Diğerleri Kadın (tek katı 67 desiteksten az olanlar) külotlu çoraplar ve taytlar

112

6116.10.80.00.00

Diğerleri (text 83) Eldiven

113

6116.91.00.00.00

Yünden veya ince hayvan kıllarından eldiven – tek parmaklı – parmaksız

114

6116.93.00.00.00

Sentetik Liflerden (text 10)

115

6116.99.00.00.00

Dokumaya Elverişli diğer maddelerden yapılmış Eldiven

116

6117.10.00.00.00

Şallar, Eşarplar, Boyun Atkıları, Kaşkollar, Peçeler, Duvaklar ve benzeri eşyalar

117

6117.80.10.19.00

Diğerleri

118

6201.12.10.00.14

Kolsuz Ceketler

119

6201.13.90.00.13

Kabanlar (text 14)

120

6201.92.00.00.18

Pamuktan Yapılmış Erkek Dış Giyim Eşyası ve Diğerleri

121

6202.12.90.00.19

Kadın Manto Kaban ve Benzeri Giysi – Diğerleri

122

6202.13.10.00.19

Diğerleri (text 15)

123

6203.32.90.00.00

Erkek Çocuk Ceketler, Blarzer – Diğerleri

124

6203.33.90.00.00

Sentetik Erkek Çocuk Ceketler, Blarzer – Diğerleri

125

6203.41.10.00.00

Pantalonlar ve Kısa Pantalonlar

126

6203.42.35.00.00

Pamuktan Pantolon ve Kısa Pantalonlar – Diğerleri

127

6203.42.90.00.00

Kısa Pantolon, Şort – Diğerleri

128

6203.43.19.00.00

Pantalonlar ve Kısa Pantalonlar -  Diğerleri

129

6203.49.90.00.00

Şort, Kısa Pantolon – Diğerleri

130

6204.13.00.00.00

Sentetik Liflerden Yapılmış Kız Takım Elbise

131

6204.33.90.00.00

Kız Ceket, Blarzer – Diğerleri

132

6204.39.90.00.00

Diğerleri

133

6204.42.00.00.18

Kadın Kız Çocuk Elbise – Diğerleri

134

6204.43.00.00.19

Örme Hariç Kadın Kız Çocuk Elbise – Diğerleri

135

6204.44.00.00.19

Suni Liflerden Yapılmış Kadın Kız Çocuk Elbise – Diğerleri

136

6204.49.10.00.19

İpekten Yapılmış Kadın Kız Çocuk Elbise – Diğerleri

137

6204.49.90.00.00

Dokuma Kadın Kız Çocuk Elbise – Diğerleri

138

6204.52.00.00.18

Pamuk Etek – Diğerleri

139

6204.53.00.00.00

Sentetik Liflerden Yapılmış Pantolon Etek

140

6204.59.10.00.00

Suni Liflerden Yapılmış Pantolon Etek

141

6204.59.90.00.00

Pantolon Etek- Diğerleri

142

6204.62.39.00.00

Kadın/Kız pantolon – Diğerleri

143

6204.62.90.00.00

Kadın/Kız Pantolon Pamuk – Diğerleri

144

6204.63.90.00.00

Kadın Pantolon Sentetik -Diğerleri

145

6206.30.00.00.18

Pamuk Bluz – Diğerleri

146

6206.30.00.00.28

Pamuk Gömlek – Diğerleri

147

6206.40.00.00.11

Sentetik/Suni Lif – Bluzlar

148

6206.40.00.00.12

Sentetik/Suni Lif -Gömlekler

149

6206.40.00.00.13

Sentetik/Suni Lif – Gömlekler,Bluzlar

150

6206.90.90.00.11

Dokunabilir Diğer Maddeler - Bluzlar

151

6208.21.00.00.11

Pamuktan Gecelikler

152

6208.91.00.00.00

Pamuktan İç Giyim Eşyası

153

6209.20.00.00.19

Bebek Giyim Eşyası/ Aksesuar – Diğerleri

154

6209.90.90.00.19

Bebek Giyim Eşyası Aksesuarı, Dokunabilir Diğer Maddeler – Diğerleri

155

6210.20.00.00.00

6201.11 ila 6201.19 Alt Pozisyonlarında Tanımlanan Cinsteki Diğer Giyim Eşyası

156

6211.42.90.00.00

Kadın/Kız Kıyafeti Pamuktan – Diğerleri

157

6211.43.90.00.00

Kadın/Kız Diğer Kıyafet Sentetik/Suni Mescusat -Diğerleri

158

6212.10.10.00.00

Bir Sütyen ve Bir Külot İhtiva Eden Setler

159

6212.10.90.00.00

Sütyenler – Diğerleri

160

6212.90.00.00.19

Askı, Çorap Bağı, Korse Kemeri, Jartiyer vb. Eşya ve Parçaları – Diğerleri

161

6214.10.00.00.00

İpekten veya İpek Döküntülerinden

162

6214.20.00.00.00

Yünden veya İnce Hayvan Kıllarından

163

6214.30.00.00.00

Sentetik Liflerden

164

6214.40.00.00.00

Suni Liflerden

165

6214.90.00.00.00

Dokumaya Elverişli Diğer Maddelerden Şal

166

6216.00.00.00.00

Eldivenler, Tek Parmaklı Eldivenler ve Parmaksız Eldivenler

167

6217.10.00.00.11

El Yapımı Olalar – Giyim Eşyası

168

6217.10.00.00.19

Giyim Eşyası – Diğerleri

169

6217.90.00.19.00

Mendil- Diğerleri

170

6217.90.00.90.00

Giyim Eşyasının Diğer Parça ve Aksesuarları - Diğerleri

171

6302.21.00.00.11

Batik Metodu ile Elde Baskı Yapılmış Olanlar – Yatak Çarşafı (Pamuktan)

172

6302.21.00.00.19

Yatak Çarşafı – Diğerleri

173

6302.31.00.00.00

Yatak Çarşafı – Pamuktan

174

6302.32.90.00.00

Yatak Çarşafları Suni/Sentetik – Diğerleri

175

6302.39.20.00.00

Yatak Çarşafları- Keten veya Ramiden

176

6302.39.90.00.00

Dokumaya Elverişli Diğer Maddelerden Yatak Çarşafı

177

6302.40.00.00.00

Masa Örtüleri ( Örme veya Kroşe)

178

6302.51.00.00.00

Masa Örtüleri Pamuktan

179

6302.53.90.00.00

Sentetik Masa Örtüleri – Diğerleri

180

6302.91.00.00.00

Tuvalet ve Mutfak Bezleri Pamuktan

181

6302.99.90.00.19

Tuvalet ve mutfak Bezleri – Diğerleri

182

6304.19.90.90.19

Yatak Örtüleri – Diğerleri

183

6304.91.00.00.19

Mefruşat Eşyası Dokuma – Diğerleri

184

6304.92.00.90.19

Mutfak Eşyası Pamuk – Diğerleri

185

6304.99.00.00.19

Mutfak Eşyası Dokuma – Diğerleri

186

6307.90.91.00.00

Hazır Eşya – keçeden

187

6307.90.10.00.19

Örme veya Kroşe Eşya/Hazır Eşya- Diğerleri

188

6307.90.98.00.19

Diğerleri

189

6401.10.00.00.00

Metalden Koruyucu Burunlu Ayakkabılar

190

6401.92.10.00.00

Yüzü Kauçuk Olanlar

191

6401.19.00.00.00

Yüzü Plastik Maddeden Olanlar

192

6402.19.00.00.00

Diğerleri

193

6402.20.00.00.00

Ayakkabıların Yüzündeki Kayışların veya İnce Şeritlerin Tabandaki Deliklerden Geçirilmek Suretiyle Ayakkabı Yüzünün Tabana Tutturulduğu Diğer Ayakkabılar

194

6402.91.10.00.00

Koruyucu Metal Burun ile Mücehhez Olanlar

195

6402.91.90.00.00

Diğerleri

196

6402.99.10.00.00

Yüzü Kauçuk Olanlar

197

6402.99.31.00.00

Taban ile Birlikte Topuk Yüksekliği 3 cm.den Fazla Olanlar

198

6402.99.39.00.00

Ayakkabı Yüzü Plastikten – Diğerleri

199

6402.99.50.00.00

Terlik ve Ev İçinde Giyilen Diğer Ayakkabılar

200

6402.99.91.00.00

İç Tabanın Uzunluğu 24 cm. den Az Olanlar

201

6402.99.93.00.00

Erkek veya Kadınlara Ait Olduğu Belirlenemeyen Ayakkabılar

202

6402.99.96.00.00

Erkekler İçin

203

6402.99.98.00.00

Kadınlar İçin

204

6403.19.00.00.00

Ayakkabı Diğer Sporlar İçin -Diğerleri

205

6403.40.00.00.12

Dış Tabanı Terkip Yolu ile Elde Edilen Köseleden Ayakkabılar

206

6403.40.00.00.13

Dış Tabanı Kauçuk veya Suni Plastik Maddelerden Ayakkabılar

207

6403.51.15.00.00

Erkekler İçin

208

6403.59.05.00.00

İç Tabanı olmayan, Ahşap Mesnet veya Platform Üzerine Yapmış Olanlar

209

6403.91.05.00.00

İç Tabanı Olmayan, Ahşap Mesnet veya Platform Üzerine Yapılmış Olanlar

210

6403.91.11.00.00

24 cm. den Az Olanlar

211

6403.91.13.00.00

Erkek veya Kadınlara Ait Olduğu Belirlenemeyen Ayakkabılar

212

6403.91.16.00.00

Erkekler İçin

213

6403.91.18.00.00

Kadınlar İçin

214

6403.91.93.00.00

Erkek veya Kadınlara Ait Olduğu Belirlenemeyen Ayakkabılar

215

6403.91.96.00.00

Erkekler İçin

216

6403.91.98.00.00

Kadınlar İçin

217

6403.99.11.00.00

Dış Tabanı ile Birlikte Topuk Yüksekliği 3 cm. den Fazla Olanlar

218

6403.99.31.00.00

24 cm. den Az Olanlar

219

6403.99.36.00.00

Erkekler İçin

220

6403.99.38.00.00

Kadınlar İçin

221

6403.99.50.00.00

Terlikler ve Ev İçinde Giyilen Diğer Ayakkabılar

222

6403.99.91.00.00

24 cm. den Az Olanlar

223

6403.99.93.00.00

Erkek veya Kadınlara Ait Olduğu Belirlenemeyen Ayakkabılar

224

6403.99.96.00.00

Erkekler İçin

225

6403.99.98.00.00

Kadınlar İçin

226

6404.11.00.00.00

Spor Ayakkabıları, Tenis Ayakkabıları, Basketbol Ayakkabılar, Jimnastik Ayakkabıları, Antrenman Ayakkabıları ve benzerleri

227

6404.19.10.00.13

Çocuklar ve Bebekler İçin

228

6404.19.90.00.11

Erkekler İçin

229

6404.19.90.00.12

Kadınlar İçin

230

6404.19.90.00.13

Çocuklar ve Bebekler İçin

231

6405.20.99.00.12

Kadınlar İçin

232

6405.20.99.00.13

Çocuklar ve Bebekler İçin

233

6406.10.10.00.00

Deriden Saya

234

6406.10.90.90.00

Diğerleri

235

6406.90.90.10.00

Dökme Demir, Demir veya Çelikten veya Alüminyumdan Olanlar – Ayakkabı İçin

236

6504.00.00.00.00

Her Nevi Maddeden Şeritlerin Birleştirilmesi veya Örülmesi Suretiyle Yapılmış Şapkalar ve Diğer Başlıklar (Astarlanmış veya Donatılmış Olsun Olmasın)

237

6505.00.90.10.00

Örülmüş Maddelerden (Doldurulmuş veya Keçelenmiş)

238

6505.00.90.90.00

Şapka – Diğerleri

239

6704.19.00.00.00

Sakal, Kaş, Kirpik – Diğerleri

240

9404.29.90.00.00

Şilteler – Diğerleri

241

9404.90.90.00.00

Mefruşat Eşyası - Diğerleri

 

Yorumunuzu Yazın