YALIN Analiz Hizmetleri A.Ş.
Filters
Gelişmiş Arama

Cep Telefonu Kılıfları

Ürün güvenliği kapsamında, ithal edilen birçok tüketici ürünü gibi cep telefonu kılıfları da denetime tabidir. 2020/12 Tüketici ürünleri ithalat denetimi tebliği kapsamında, aşağıda G.T.İ.P. kodları verilen cep telefonu koruyucu donanımlarının, kimyasal test uygunlukları yerine getirilmiş olmalıdır.

İthalat öncesinde, ilgili ürünlerin kimyasal değerlendirmelerinin yönetmeliğe uygun olması ithalat sırasında yaşanacak sürecin iyi yönetilmesine olanak sağlar.

Yalın Analiz olarak, ürünlerinizi Ticaret Bakanlığı’nın İthalat denetimi tebliğine uygun olarak laboratuvar testlerini gerçekleştirmekteyiz. 

Cep telefonu kılıfları için 27 Aralık 2019 tarihli 30991 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020/12) ‘nde yer alan G.T.İ.P. kodları ve bunlara ait sağlanması gereken uygunluk kriterleri aşağıda verilmiştir. Tebliğ’de istenilen kimyasal uygunlukların limit değerleri 23 Haziran 2017 tarihli 30105 sayılı resmi gazetede yayınlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik’te verilmiştir.

Cep Telefonu kılıfları plastik, deri veya metal kısımlardan oluşmaktadır. Her renk ve materyale kimyasal uygunluk testleri gereklidir.

Plastik kısımlara, PAH’s, Kadmiyum Bileşikleri ve Kurşun Bileşikleri testleri uygulanır. Tekstil kısımlara Azo Boyar Madde, Deri kısımlara ise Azo Boyar Madde ve Krom +6 Tayini testleri uygulanır.

 

3926.90.97.90.18

Cep Telefonu ve Tablet Bilgisayar Kılıfı ve Ekran Koruma Filmi

Kadmiyum Bileşikleri

PAH’s

Kurşun Bileşikleri

Krom +6 (Deri Ürünlerde)

4202.32.10.00.00

Cep Telefonu ve Tablet Bilgisayar Kılıfı

4202.32.19.00.00

Cep Telefonu ve Tablet Bilgisayar Kılıfı

4202.32.90.10.00

Cep Telefonu ve Tablet Bilgisayar Kılıfı

 

Azo Boyar Maddeler

Kadmiyum Bileşikleri

4202.32.90.90.00

Cep Telefonu ve Tablet Bilgisayar Kılıfı

4202.92.98.90.00

Cep Telefonu ve Tablet Bilgisayar Kılıfı