YALIN Analiz Hizmetleri A.Ş.
Filters
Gelişmiş Arama

Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği 2021/11

31 Aralık 2020 tarih 31351 sayılı (4.mükerrer) resmi gazetede yayınlanan KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/11) yayınlanmıştır. Bu ithalat tebliğine göre kişisel koruyucu donanımları, T.C. Ticaret Bakanlığı yürütür. İthalat denetimleri TAREKS başvurusu ile gerçekleştirilen KKD ürünler, gerekli görüldüğü durumlarda, bakanlık tarafından laboratuvar testlerine yönlendirilebilir. Bu durumda TAREKS başvurusu yapan firma laboratuvar testlerini teslim aldıktan sonra başvurusunu tamamlayabilir. Test sonuçlarının olumsuz olması durumunda tebliğde belirtilen işlemler uygulanır.

Kişisel Koruyucu Donanım İthalat Denetimi Tebliği, aşağıda GTİP kodları verilen ürünlerin ithalatta 1/5/2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Yönetmelikte KKD ürünlerinin nasıl kategorilerde bulunacağı açıkça belirtilmiştir. Örneğin Güneş Gözlükleri KKD 1. Kategori iken, Koruyucu Gözlükler veya Bazı Koruyucu Eldivenler 2 veya 3. Kategori olarak belirtilmiştir. 1. Kategori KKD ürünlerinin “Ürün Belgelendirmesi”ne gerek yok iken, 2. Ve 3. Kategori koruma sağlayan ürünler piyasaya arz edilmeden önce mutlaka “Ürün Belgelendirme”si yapılmalıdır.

Kişisel Koruyucu Donanımların Risk Kategorileri Şöyledir;

Kategori 1

Kategori1 sadece aşağıda belirtilen asgari düzeydeki riskleri içerir:

a)       Yüzeysel mekanik yaralanmalar

b)      Zayıf etkili temizlik malzemeleri ile temas veya su ile uzun süreli temas,

c)       50C’yi geçmeyen sıcak yüzeylerle temas,

d)      Güneş ışığına maruziyet nedeniyle gözlerde meydana gelen hasar (güneşin doğrudan gözlenmesi hariç)

e)      Aşırı olmayan atmosferik şartlar

Kategori 2

Kategori 1 ve 3 dışında kalan riskleri içerir.

 

 

Kategori 3

Kategori 3 özellikle aşağıda belirtilen hususlardan dolayı meydana gelen ve ölüm veya sağlığa geri dönüşü olmayan zararlar gibi çok ciddi sonuçlara neden olan riskleri kapsar.

a)       Sağlığa zararlı maddeler veya karışımlar

b)      Yetersiz oksijen bulunan ortamlar

c)       Zararlı biyolojik ajanlar

d)      İyonize radyasyon

e)      Etkileri asgari 100C sıcaklıkta hava ile karşılaştırılabilen yüksek sıcaklıklı ortamlar

f)        Etkileri -50C ve daha düşük sıcaklıktaki hava ile karıştırılabilen düşük sıcaklıklı ortamlar

g)       Yüksekten düşme

h)      Elektrik şoku ve enerji hatlarında çalışmalar

i)        Boğulma

j)        Elde taşınan elektrikli testerenin neden olduğu kesilmeler

k)       Yüksek basınçlı püskürtme

l)        Kurşun yaralanmaları veya bıçak batmaları

m)    Zararlı gürültü

 

KKD ithalat denetimi tebliği kapsamında aşağıdaki ürünler denetlenir

3926.90.60.00.00

Koruyucu yüz siperliği

3926.90.97.90.18

Diğerleri (yalnız manşonlu ve tıkaç şeklinde kulak koruyucuları)

4015.19.00.00.11

Ev işlerinde kullanılan eldivenler

4015.19.00.00.19

Diğer eldiven (sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan)

4015.90.00.00.00

Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer giyim eşyası ve aksesuarı

4203.29.10.00.11

Tabi deri ve köseleden olanlar

4203.29.10.00.12

Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar

6116.10.20.00.00

Kauçuk emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış eldivenler

6116.10.80.00.00

Diğerleri (Lateks, nitril, neopren, poliüretan, ve plastik kaplı eldivenler)

6210.40.00.00.11

Dalgıç elbisesi

6210.40.00.00.12

Radyasyona karşı koruyucu elbiseler

6210.40.00.00.19

Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; kaplanmış, sıvanmış, emdirilmiş

6210.50.00.00.11

Dalgıç elbisesi

6210.50.00.00.12

Radyasyona karşı koruyucu elbiseler

6210.50.00.00.19

Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; kaplanmış, sıvanmış, emdirilmiş

6211.32.10.00.12

Koruyucu elbiseler

6211.33.10.00.12

Koruyucu elbiseler

6307.20.00.00.00

Can kurtaran yelekleri ve can kurtaran kemerleri

6307.90.93.00.00

EN 149 standardına uygun FFP maskeler ve 0,3 mikron partikülleri en az %80 oranında filtre edebilen diğer maskeler

6307.90.95.00.00

Diğerleri

6307.90.98.10.19

Dokunmamış mensucattan diğer hazır eşya; örme veya kroşe HARİÇ

6401.10.00.00.00

Metalden koruyucu burunlu ayakkabılar

6402.91.10.00.00

Koruyucu metal burun ile mücehhez olanlar

6403.40.00.00.13

Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden ayakkabılar ( yalnız koruyucu burunlu ayakkabılar)

6506.10.10.90.00

Koruyucu diğer başlıklar; plastikten (yalnızca kişisel koruyucu donanımlar)

6506.10.80.90.00

Diğer maddelerden koruyucu başlıklar (yalnızca kişisel koruyucu donanımlar)

7015.90.00.10.12

Oksijen ve elektrik kaynağında kullanılan gözlük maske camları

9004.10.10.00.00

Optik tarzda işlenmiş olan camlar

9004.10.91.00.00

Plastik camlı olanlar

9004.10.99.00.00

Diğerler Güneş Gözlükleri

9004.90.10.00.12

Röntgen gözlükleri

9004.90.10.00.19

Plastik camlı diğer gözlükler

9004.90.90.00.12

Röntgen gözlükleri

9004.90.90.00.19

Diğer Gözlükler

9020.00.10.00.00

Gaz maskeleri

9020.00.90.00.00

Diğerleri, aksam, parça ve aksesuarları dahil