YALIN Analiz Hizmetleri A.Ş.
Filters
Gelişmiş Arama

İmitasyon Takı Testleri

T.C. Ticaret Bakanlığından 31.12.2020 tarihli 31351 sayılı mükerrer resmi gazetede yayınlanan Tüketici Ürünleri İthalat Tebliği (Ürün Güvenliği Denetimi:2021/12) ‘nde yer alan ürün gruplarının testlerini son teknoloji cihazlarla Yalın Analiz Laboratuvarımızda gerçekleştirmekteyiz.

Tüketici ürünleri ithalat denetimi tebliği 2021/12’de imitasyon takılar ve kol düğmeleri GTİP kodları da yer almaktadır. İmitasyon takılarda yapılması zorunlu olan testler genellikle Saat ve saat kordonu testleriyle benzerdir. Örneğin imitasyon takılarda saatlerde olduğu gibi nikel salınım testi yapılır. Aynı zamanda kurşun ve kadmiyum bileşikleri de yapılan testler arasındadır. Burada saat ürünlerinden farklı olarak nikel salınım testinde bazı farklılıklar vardır.

Nikel salınım testi standart içerisinde birden fazla kategoriye ayrılır. Tene uzun süre temas eden metaller, kısa süreli temas eden metaller ve cildin-derinin içine giren metaller olmak üzere 3’e ayrılır. Kısa süreli temaslar örneğin giyim aksesuarlarının yardımcı malzemeleridir, sadece ona siz dokunursunuz, giydiğinizde o size dokunmaz. Örnek olarak fermuar. Uzun süreli teması olan metal ürün ise saat kordonu ya da imitasyon takı. Cilt içine sokulan imitasyon takı ise piercing ya da küpe iğnesidir.

Nikel salınım testinde dikkat çekici konu, cilde uzun süre temas eden ürünlerin limiti 0,5µg/cm2/hafta ve 0,88µg/cm2/hafta iken, cilt içine sokulan malzemelerde ise 0,2µg/cm2/hafta ‘dır. Limit neredeyse yarısından daha azdır. Bu durumda malzeme seçimine çok dikkat etmek gerekir, aksi halde ürün ithalatı sırasında sıkıntı yaşanabilir.

İmitasyon takı ve kol düğmesi gibi ürünlerinizi aşağıda verilen GTİP kodları ile ithal edecekseniz, TAREKS başvurusu sırasında ürüne ait uygun bir test raporuna ihtiyacınız vardır. Daha da önemlisi, ithalat öncesinde Laboratuvarımız Yalın Analiz’e test ettirmeniz size ürününüz hakkında bilgi verir ve uygun olan ürünün ithalatını yaparak sevkiyatınızı riske atmamış olursunuz.

Metal kısımlar:

 •          Nikel Salınım Testi (tene uzun süreli teması söz konusu ise)         Limit: 0,88µg/cm2/hafta
 •          Kurşun Bileşikleri Testi                                                                                 Limit: 500mg/kg
 •          Kadmiyum Bileşikleri Testi                                                                          Limit: 100mg/kg

Plastik kısımlar:

 •          PAHs Testi (polisiklik aromatik hidrokarbolar)                                    Limit: 1mg/kg ve 10mg/kg
 •          Kurşun Bileşikleri Testi                                                                                 Limit: 500mg/kg
 •          Kadmiyum Bileşikleri Testi                                                                          Limit: 100mg/kg

Suni Deri kısımlar:

 •          PAHs Testi (polisiklik aromatik hidrokarbolar)                                    Limit: 1mg/kg ve 10mg/kg
 •          Kurşun Bileşikleri Testi                                                                                 Limit: 500mg/kg
 •          Kadmiyum Bileşikleri Testi                                                                          Limit: 100mg/kg

Gerçek Deri kısımlar:

 •          Azo Boyar Madde Testi                                                                                Limit: 30mg/kg
 •          Krom +6 Testi                                                                                                  Limit: 3mg/kg

Kumaş kısımlar:

 •          Azo Boyar Madde Testi                                                                                Limit: 30mg/kg

 

GTİP

Madde İsmi

Kullanım Amacı

İlgili Mevzuat

Kontrol

7117.11.00.00.00

Kol düğmeleri ve benzeri düğmeler

Yalnız metal kol düğmeleri

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik

Kadmiyum Bileşikleri

Nikel Bileşikleri (Salınım Testi)

Kurşun Bileşikleri

7117.19.00.90.11

Camdan aksamı olanlar

İmitasyon takı eşyaları

 

 

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik

 

Azo Boyar Madde Kadmiyum Bileşikleri Nikel Bileşikleri (Salınım Testi)

Kurşun Bileşikleri

PAH Bileşikleri

7117.19.00.90.29

Diğerleri

7117.90.00.10.00

Plastik maddelerden ve camdan olanlar

7117.90.00.50.00

Her türlü maddeden yapılmış kol düğmeleri ve diğer düğmeler (adi metaller hariç)