YALIN Analiz Hizmetleri A.Ş.
Filters
Gelişmiş Arama

Koruyucu Gözlük Analizleri

Piyasaya arz edilen ya da ithalatı yapılan koruyucu gözlükler 30761 sayılı resmi gazetede yayınlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır. Bu yönetmelik içeriğini Avrupa PPE Directive 89/686/EEC direktifinden alır. 2019 yılında revize edilen direktifin yerini 2016/425 KKD yönetmeliği almaktadır.

Piyasaya arz edilen veya ithal edilen koruyucu gözlükler yönetmeliğin belirttiği standartlara uygun olmalıdır.

Güneş gözlüklerinde olması gereken özellikler “TS 5560 EN 166- Kişisel Göz Koruyucuları- Özellikler” standardında belirtilmiştir. Bu standarda göre güneş gözlükleri kullanım amacına ve özelliklerine uygun standartlara göre bir dizi optik, geçirgenlik, fiziksel ve kimyasal testler sonucunda onay alır.

İlgili standartlardan bazıları şunlardır;

TS EN 167 Kişisel Göz -Koruması-Optik Deney Metotları

TS 5558 EN 168 Kişisel Göz Koruması – Optikle İlgili Olmayan Deney Metotları

TS EN 170- Kişisel Göz Koruması- Ultraviyole filtreler -Geçirgenlik Özellikleri ve Tavsiye Edilen Kullanım

TS EN 172- Kişisel Göz Koruması- Güneşe Karşı Koruyucu Filtreler- Sanayide Kullanım İçin

TS EN 174- Kişisel Göz Koruması-Alp disiplini Kayak İçin Kayak Gözlükleri